Restaureren Historisch onderzoek

In het kader van een restauratie moet er vaak een historisch onderzoek gedaan worden Dat kan een kleurhistorisch onderzoek zijn, eventueel aangevuld een pigmentonderzoek of een archief onderzoek.

Ook kunnen oorzaken van verval onderzocht worden wat nodig is om de werkwijze te bepalen die tot herstel zal leiden. Van de bevindingen wordt rapport uitgebracht aan de opdrachtgever.

Het onderzoek helpt een inzicht te krijgen in de problematiek waardoor verrassingen en daarmee kostenoverschrijdingen tijdens de restauratie kunnen worden voorkomen. Het is één van de redenen dat PZ schilders grotere en ingewikkelde projecten heeft mogen uitvoeren.

De reportage van de hiervoor genoemde onderzoeken kunnen een steun zijn bij eventuele subsidie aanvragen.


Voor offerteaanvragen of overige vragen kunt u ons mailen.


Kleurentrap
Een proef voor het teruglijmen van bladders


Hout- en marmerimitaties

Het invullen van verdwenen imitaties kunnen worden uitgevoerd in dezelfde stijl als het bestaande werk, dit geldt zowel voor hout- als marmerimitaties. In het recente verleden en in deze tijd is het doel de imitaties, zowel van hout- als marmer zo natuurgetrouw te doen lijken. Het aanbrengen van imitaties op nieuw werk behoort tot de mogelijkheden. Hierbij wordt in overleg met de opdrachtgever gekozen uit de door PZ Schilders samengestelde staalkaarten.


Rechts Raad voor de Rechtspraak Den haag

St. Helena Aalten
St. Helena Aalten


Restauratie plafonds en ornamenten in stukadoorswerk

Bij restauratie van plafonds kunnen rieten plafonds gestabiliseerd worden om de levensduur te verlengen. Scheuren en ontbrekende delen kunnen worden gerepareerd, waartoe eventuele kalkverven verwijderd worden. Bestaande ornamenten die voorkomen in plafonds en op wanden, worden gekopieerd en opnieuw aangebracht.


Rechts Schouw van de poederkamer van het gemeentehuis Amersfoort voor het herstel.

Schouw van de poederkamer van het gemeentehuis Amersfoort
Schouw van de poederkamer van het gemeentehuis Amersfoort Na het herstel


Restauratie van Schilderijen

Ook restauratie van schilderijen behoort tot onze specialismen. Verwijderen van oppervlaktevuil, verwijderen van vernislagen, verdoeken, retoucheren en nieuwe vernislagen aanbrengen.


5e kruiswegstatie Simon helpt Jezus het kruis dragen A & P Windhausen

Voor restauratie
La Paix par la Justice Besnard 1914 Grote Rechtzaal Vredespaleis Den Haag
Na restauratie


Restauratie van Sjablonen

De altijd uit delen bestaande sjabloon figuren, kunnen bij beschadiging vrij eenvoudig plaatselijk bijgewerkt worden.
Eerst wordt het sjabloon met potlood en calquepapier gekopieerd. Daarna wordt er op doorzichtig plastic
één of meerdere mallen van dit voorbeeld gemaakt. Voor iedere kleur wordt een aparte mal gemaakt.Restauratie van polychrome schilderingen

Polychrome - meerkleurige - schilderingen kunnen uit handgeschilderde delen en sjablonen bestaan. Vaak ook een mengvorm van beiden. De figuren kunnen bij beschadiging vrij eenvoudig geretoucheerd - plaatselijk bijgewerkt- worden. Eerst wordt de figuur met potlood en calquepapier gekopieerd. Voor sjablonen wordt van dit voorbeeld één of meerdere mallen gemaakt, dat betekent voor iedere kleur een aparte mal.


Voormalige Loge Vrijmetselarij St. Lodewijk Nijmegen


Gemeentehuis Eibergen
Gemeentehuis Eibergen


Schilderingen schoonmaken

Afhankelijk van de ondergrond wordt bepaald hoe de schilderingen schoongemaakt kunnen worden. Vooraf worden enige testen gedaan. De reiniging kan droog of nat zijn, afhankelijk van de verfsoort. Nadat het oppervlaktevuil verwijderd is, kunnen de schades hersteld en geretoucheerd worden.


H. Nicolaas Helvoirt, reiniging volgens droge methodeWegens brand waren de Kruiswegstaties van de Hofkerk te Amsterdam zwaar beroet. Deze staties konden alleen op droge wijze van het roet ontdaan worden

Natte methode
H. Nicolaas Helvoirt, reiniging volgens de natte methode

Natte methode
Na de behandeling ( boven )Voor de behandeling ( beneden )


Schilderingen vrijleggen

Vrijleggen is de term die gebruikt wordt om verflagen te verwijderen die later over de oorspronkelijke schilderingen zijn aangebracht. In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw werden plafonds en wanden van kerken, synagogen, kastelen en herenhuizen die zwartgeblakerd waren door stoofjes, kaarsen en wierook, vaak met één of meerdere lagen overgeschilderd. Dat om de ruimten een nieuw en 'modern' aanzien te geven. Door het verwijderen van deze verflagen worden de vaak belangrijke schilderingen 'vrijgelegd'.


Rechts H. Lambertus Donk

St.Helena Aalten
H. Nicolaas Helvoirt


Vergulden

Vergulden staat voor de techniek van het beleggen met bladgoud. Bladgoud bestaat in verschillende kleuren en kwaliteiten. Het klassieke materiaal bladgoud zoals gebruikt op de gewelven van de St. Nicolaaskerk van Helvoirt. Maar ook hanteert PZ schilders voor de daarvoor in aanmerking komende projecten andere materialen zoals bladkoper en bladzilver

Kantongerecht Nijmegen
H. Nicolaas Helvoirt


Papier maché en papier collé

In plaats van ornamenten van stukadoorwerk worden soms ook papier maché of papier collé ornamenten toegepast. Deze techniek is in Nederland verloren gegaan. Door onderzoek en experimenteren heeft PZ schilders zich deze techniek eigen gemaakt en toegepast.
Het Reinigen van Natuursteen

In de restauratie mag nooit gewerkt worden met stralen onder hoge druk, wat bij natuursteen bestaande structuren zou aantasten evenals het natuurlijke patin. Om natuursteen toch van aanslag en vuil te ontdoen is een terughoudende methode ontwikkeld die de structuur niet beschadigt en het patin niet aantast. Deze methode werd door PZ schilder met succes toegepast in het Vredespaleis.Voor offerteaanvragen of overige vragen kunt u ons mailen.
Terug naar boven klik HIER